تبلیغات
نبش قلب - نقطه سر سطـــر
می نویسم که گریه نکنم

نقطه سر سطـــر

پنجشنبه 30 شهریور 1391 09:49 ب.ظ

نویسنده : نگـــار غفــــاری
هر بار من نوشتــــم جمــــله هــایم را 

و هــر بار دنیا گذاشت نقطــه هایش !

  که دیگر بس است این همه  کلمه 

که قطار کرده ای و به ناکجا آباد میروند ؛

و من پاهایم توی کفش لجاجت 

نوشتم و نوشتم . . . 

تا رسیـــد دوباره نوبت به دنیـــا ،

این بار نقطـــه را آنجای جمله گذاشت

که دیگر کلمه ای حاضر نشد به دنبال آن نقطه بیاید 

و نوشته هایم رسید به ناکجاآباد !

و من . . . 

حــالا . . 

نقطه سر خـــط

از نو میــ نویسم  !!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -