تبلیغات
نبش قلب - .......
می نویسم که گریه نکنم

.......

یکشنبه 18 خرداد 1393 09:03 ب.ظ

نویسنده : نگـــار غفــــاری
امروز را بی گریه اداره کرده ام
اما جه فایده که گریه هایم را 
به زبان ریخته باشم
چه فایده که زبانم طعنه بزنند 
همان گریه که بهتر بود
من بودم و گریه های بی امان
من بودم و دیوار و سر بی منطق من
من بودم و مشت و موهایم
من بودم و این اتاق و هقهق هایی که هیچکس نمی شنید
بگذار گریه خالی کند این ماتم بی دلیل را
بگذار در تنهایی ام خالی شوم 
نه با نیش و کنایه های دوپهلو
میخواهنم بخوابم
شاید امروز تمام شود با این خواب
تا فردا خدا بزرگ است
امروز را بی گریه اداره گرده ام
فردا را نمی دانم
!!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 خرداد 1393 09:16 ب.ظ